hotmail@abv.bg089 78 11 729гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 5 ет.3

Услуги

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

сметосъбиране и извозване, поддържане на сметища ТБО